Autobusové stanoviště v Litovli

  • Olomoucký kraj zahájí k 15.6.2020 stavební úpravy silnice II/449 MÚK Unčovice-Litovel. V souvislosti s touto akcí dojde k přesunu současného autobusového stanoviště v Litovli do náhradní lokality ul. Příčné a parkoviště na ul.Příčné.

  • Provoz náhradního autobusového stanoviště se předpokládá pro období od 15.6. do 30.11.2020 v závislosti na harmonogramu stavby.

Níže jsou dostupné podrobnější informace a plánky náhradního autobusového stanoviště.

Orientační schéma AN

Obecné informace

Rozdělení stanovišť

Stanoviště

© 2020 | Vojtila Trans s.r.o.