Autobusové stanoviště v Uničově

  • Vážení cestující, Olomoucký kraj zahájí k 01.07.2020 stavbu okružní křižovatky silnic II/444, II/446 u autobusového stanoviště v Uničově.

  • V souvislosti s tím bude uzavřen ze strany od ul. Mohelnická vjezd do autobusového stanoviště v Uničově. Druhý vjezd do autobusového stanoviště v Uničově ze směru od železniční stanice po ul. J. z Poděbrad bude bez omezení. Vjezd do autobusového stanoviště ze strany od ul. Mohelnická bude pro autobusy umožněn po provizorní spojovací komunikaci.

  • Vzhledem k tomu dojde k přesunu linek ze stanoviště č. 1 na stanoviště č. 2. Ostatní stanoviště zůstávají beze změn rozdělení linek.

  • Platnost výše uvedených změn se předpokládá do 4.10.2020, může se však měnit v závislosti na harmonogramu stavby. Prosíme, dbejte zvýšené opatrnosti v prostorech autobusového stanoviště! Upozorňujeme cestující, že spojovací provizorní komunikace neslouží pro pěší přístup do prostor autobusového stanoviště, je určena pouze pro provoz autobusů!!

Níže jsou dostupné podrobnější informace a plánky náhradního autobusového stanoviště.

Orientační schéma AS a rozdělení stanovišť

Obecné informace

Rozdělení stanovišť

Informace pro bezpečný pohyb chodců na ploše AS

Jednoduchý přehled odjezdů

Uničov, Plzeňská odjezdy

Stanoviště

© 2020 | Vojtila Trans s.r.o.